Kardiologia

Specjaliści gabinetu kardiologicznego

Lekarze Lensmed

Zakres usług
Zakres usług gabinetu kardiologicznego:
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
  • diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca, kwalifikacja do testu wysiłkowego i koronarografii
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego, wtórnego i opornego
  • diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności serca
  • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca
  • badanie EKG
  • badanie Echo serca
  • holter EKG i RR